Indicatoren Wmo

Inwoners van Ouder-Amstel maken veel minder gebruik van maatwerkvoorzieningen dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de bevolking (relatief welvarende en zelfredzame inwoners) en met een aanbod aan algemene voorzieningen (maatschappelijk werk, Coherente, lichte dagbesteding). Dit zijn preventieve voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

Maatwerkarrangementen

Indicator

Eenheid

Periode

Ouder-Amstel

Nederland

Bron

Beschrijving

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement

% ten opzichte van aantal inwoners1

2020

17%

22,7%

CBS-Monitor Sociaal

Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

  1. Door een wijziging van de eenheid ten opzicht van voorgaande jaren is dit cijfer moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. Wel is de uitkomst in vergelijking met landelijke cijfers hetzelfde. In Ouder-Amstel wordt nog steeds een minder groot beroep gedaan op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. Eenheid is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren

Mantelzorg

Doel

Indicator

Bron

Periode

Ouder-Amstel

Bereik mantelzorgers vergroten

Aantal ingeschreven mantelzorgers

Jaarverslag(en) mantelzorgorganisatie(s)

2021

214

Mantelzorgers ondersteunen

Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

2021

45%

Mantelzorg verlenen

Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen .

WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2016

2016

14,4%

Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

Indicator

Periode

Ouder-Amstel

Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag

2021

81%

Percentage cliënten dat aangeeft dat zij gebruik maken van algemene voorzieningen

2021

26%

Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning

2021

27%

Sturen op kwaliteit

Indicator

Periode

Ouder-Amstel

Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is

2021

79%

Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag

2021

83%

Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden

2021

81%

Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht

2021

66%

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf