Ruimte

Het programma Ruimte is onderverdeeld in thema's. In dit programma staan de speerpunten, de doelstellingen en activiteiten beschreven voor het ruimtelijk domein. We streven er naar het woon-, leef-, toeristisch- en economisch klimaat vanuit een duurzaam perspectief te versterken.

Verdeling baten en lasten programma Ruimte over thema's

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf