Wat mag het kosten?

Bevolkingszaken

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

562

456

460

524

524

525

Baten

213

227

182

305

305

305

Saldo baten en lasten

-349

-229

-278

-219

-219

-220

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-349

-229

-278

-219

-219

-220

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN
De afwijking ten opzichte van 2022 is minimaal en onder de € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.

BATEN
De afwijking ten opzichte van 2022 is minimaal en onder de € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf