De post Onvoorzien

De omvang van de post onvoorzien is lastig te ramen. De omvang van de post Onvoorzien is bepaald op € 25.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2023. Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf