Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Langenacker

Deelnemers:

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.

Relatie met het programma:

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Ontwikkelingen 2023:

De Veiligheidsregio heeft voorgesteld om de financiële kaders over de jaren 2023 e.v. bij te stellen.

Dit in verband met veranderende wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven. Het voorstel

is om de bijdrage naar € 634.000 in 2023 en deze in de daarop volgende jaren te laten stijgen tot € 664.000 in 2026.

Risico's:

De afgelopen jaren is de rol van de veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (Corona en Vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. De veiligheidsregio kent hierdoor vanaf 2024 een aantal grote financiële opgaven en de financiële middelen zullen dan niet meer toereikend zijn. De verwachting is dat dit vanaf 2024 om een extra financiële bijdrage van de gemeente zal vragen. 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

626

26.010

65.698

-

2022

Begroting 2022

626

23.086

65.596

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf