Onderwijs

Een kwalitatief goed onderwijsaanbod in gezonde en goed bereikbare scholen is een belangrijke basisvoorziening voor onze jeugd. Daarvoor moeten de scholen en schoolbesturen in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel de juiste kaders en randvoorwaarden bieden. In verband met het verlopen van de huidige beleidsnota's onderwijs en het coalitieakkoord wordenn de aankomende tijd de beleidsnota's geactualiseerd en wordt bekeken welke speerpunten centraal komen te staan en welke invulling hieraan wordt gegeven.

Portefeuillehouders

Wethouder J. de Maa

  • Onderwijsbeleid

  • Passend onderwijs

  • Leerplicht

  • Leerlingenvervoer

  • Onderwijshuisvesting

  • Integrale Kindcentra en brede school

  • Onderwijsachterstandenbeleid

  • Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf