Indicatoren Jeugd

Doel

Indicator

Bron

Periode

Ouder-Amstel

Referentie gemeenten

De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat

Percentage jeugdigen/ouders van jeugdigen dat aangeeft dat ik/mijn kind zicht beter voel(t).

CEO Jeugd

2021

92%

83%

Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.

CEO Jeugd

2021

91%

78%

Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik vaker zeg wat ik nodig heb/zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft.

CEO Jeugd

2021

90%

73%

Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.

CEO Jeugd

2021

74%

73%

Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.

CEO Jeugd

2021

88%

74%

In de periode april 2021-april 2022 is er een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp. Het opgenomen % betreft de respons.

Lokaal cliëntervarings-onderzoek Jeugdhulp

2021

15%

Jeugdhulp blijft betaalbaar

Het streven is om de uitgaven in 2023 binnen begroting te houden.

Financiële administratie

2022

90%

100%

Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband

Onze gemeente is op alle niveaus (ambtelijk, directie en bestuurlijk) sterk vertegenwoordigd in het regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg.

Begroting

(inzet in fte)

2022

100%

n.v.t

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf