Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Om te kunnen sturen op de gewenste dienstverlening in relatie tot de bij te dragen kosten worden eind 2022 de DVO’s geactualiseerd en is er een aparte DVO voor het Stafbureau. De DVO's krijgen een looptijd van vier jaar, analoog aan de collegeperiodes.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf