Onroerende zaak belasting

Ook in 2023 is uitgegaan van een waardestijging van de WOZ-waarden. De grote waardestijging van woningen en niet-woningen in Ouder-Amstel heeft gevolgen voor de inkomsten vanuit de Algemene Uitkering.

Het tarief OZB voor woningen en niet woningen is verhoogd met 12,75%. We compenseren deze lastenverhoging met een verlaging van het tarief voor rioolbelasting. Het tarief voor woningen wijzigt daarmee van 0,0693% naar 0,0781%, van niet woningen eigenaren wijzigt het tarief van 0,2595% naar 0,2926% en van niet woningen gebruikers wijzigt het tarief van 0,2247% naar 0,2533%.

De verwachting is dat de toename van de WOZ-waarde woningen (+ 13,5%) en niet-woningen (+ 1%) bedraagt, dit leidt tot een toename van de inkomsten. Samen met de tariefstoename verwachten we een aanpassing van de lasten ozb voor woningen van 26,25% en voor niet woningen van 13,75%. In de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een correctie (aftrek) in relatie tot de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente, deze is in de opbrengst algemene uitkering in mindering gebracht. Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aftrek in de algemene uitkering. De WOZ-waarde toename leidt tot een toenemende opbrengst maar gelijktijdig ook tot een toenemende korting op de algemene uitkering.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf