Paragrafen

Naast het programmaplan bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf