Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Het stimuleren van participatie en middelen

Doelstellingen/Acties

Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming

  • Het communicatiebeleidsplan fungeert als kaderdocument bij het participatieplan en de participatie vanuit de omgevingswet. De kaders vanuit het communicatiebeleidsplan worden geïmplementeerd in de organisatie, bijvoorbeeld de Ouder-Amstelse werkwijze (persoonlijk, laagdrempelig, deskundig, duidelijk). Bij alle projecten organiseren we een goede, op de (wensen en behoeften van) inwoners toegesneden, betrokkenheid en samenwerking.

  • Actief blijven betrekken van jongeren bij het maken van nieuw beleid, mede door Young Leaders programma.

Extra subsidie inkomsten genereren

  • We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf