Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats:

Zaandam

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Bestuurlijke vertegenwoordiging burgemeester J. Langenacker

Deelnemers:

De provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie.

Relatie met het programma:

Ruimte

Ontwikkelingen 2023:

Kenmerkend voor de komende jaren is de groeiende aandacht voor het werk van de OD NZKG, omdat de samenleving steeds meer belang heeft bij een veilige en duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd wordt het werk complexer en omvangrijker.
De effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn waar mogelijk verwerkt in deze meerjarenbegroting, aangezien de impact van de Omgevingswet op de werkzaamheden gaat om een raming en een inschatting is het mogelijk dat hierop na vaststelling van de begroting nog een aanpassing moet plaatsvinden. Dit geldt ook voor de Wet kwaliteitsborging Bouw (WkB), die tegelijk met de Omgevingswet wordt ingevoerd.

Risico's:

Geen.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

299

2.809

17.827

-

2022

Begroting 2022

226

3.656

18.296

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf