Stand van zaken

De speeltoestellen en de speelterreinen krijgen jaarlijks twee grondige inspecties om de veiligheid te garanderen en te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Op basis van deze inspecties, na tussentijdse constateringen of na meldingen van bewoners, vinden onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf