Rentevisie

De rente is nog steeds relatief laag als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), echter lang niet meer zo laag als dat die was. Tegen relatief betaalbare voorwaarden kunnen banken geld lenen bij de ECB, om met dat geld kredieten te kunnen verschaffen aan bedrijven en consumenten. Voor Ouder-Amstel heeft de toenemende rentestanden een negatief effect daar voor toekomstige investeringen er kredieten aangetrokken dienen te worden. We voorzien voor het jaar 2023 dat het aantrekken van langlopende leningen noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de liquiditeitsbehoefte. Gezien de nog steeds relatief lage rentestand sluiten we langlopende leningen af met een lange rentevaste periode. Indien een lening verband houdt met specifieke investeringen zal ook de levensduur van die investeringen meegewogen worden in de keuze van de rentevaste periode.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf