Structurele risico’s en weerstandscapaciteit

De structurele risico’s worden bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een éénmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun waarde meetellen. Vanzelfsprekend wordt ook de structurele weerstandscapaciteit met een factor 2,5 vermenigvuldigd om de juiste berekening te maken.

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5)

Weerstandscapaciteit

Benodigd

Beschikbaar

Ratio

Ten behoeve van incidentele risico's (*1)

761

2.054

Ten behoeve van structurele risico's (*2,5)

734

3.510

Subtotaal

1.495

5.565

Kans op gelijktijdig voorkomen

90%

Totale weerstandscapaciteit

1.345

5.565

4,1

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel, die in samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld.

Ratio
weerstandscapaciteit

Waardering
weerstandscapaciteit

> 2,0

Uitstekend

1,4 - 2,0

Ruim voldoende

1,0 - 1,4

Voldoende

0,8 - 1,0

Matig

0,6 - 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Slecht

Uit de waarderingstabel kunnen we opmaken dat de ratio weerstandsvermogen van onze gemeente voor 2023 uitstekend. Het verloop van de begroting voor deze ratio is:

  • begroting 2023: 4,10%

  • begroting 2022: 1,65%

  • Jaarrekening 2021: 5,69%

  • jaarrekening 2020: 4,72%

  • jaarrekening 2019: 7,50%

  • jaarrekening 2018: 3,56%

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf