Stand van zaken

Alle gemeentelijke gebouwen zijn conform de inspectiemethodiek NEN 2767-2 geïnventariseerd en geïnspecteerd. De financiële consequenties zijn vertaald in een meerjarenplanning en deze is vastgesteld.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf