Indicatoren Werk, inkomen en participatie

Netto arbeidsparticipatie

Ouder-Amstel scoort al jaren hoger als het gaat om de netto arbeidsparticipatie. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel banen in de regio. In goede economische tijden is te zien dat wij dichter richting het landelijk gemiddelde gaan en in mindere economische tijden wordt de afstand tot het landelijke beeld weer wat groter.

Indicator

Termijn

Ouder-Amstel

NL

Bron

Netto arbeidsparticipatie

2020

69,6%

68,4%

waarstaatjegemeente.nl

Banen

Het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners is in Ouder-Amstel erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel bedrijven in Werkstad OverAmstel.

Indicator

Termijn

Ouder-Amstel

NL

Bron

Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

1.663,5

685,8

waarstaatjegemeente.nl

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in Ouder-Amstel erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de sociaal economische samenstelling van onze bevolking. Dit betekent niet dat wij ruim in onze middelen zitten. Bij de toekenning van de BUIG-middelen aan onze gemeente wordt rekening gehouden met die sociaal economische samenstelling.

Indicator

Termijn

Ouder-Amstel

NL

Bron

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

2021

319

432

waarstaatjegemeente.nl

Aantal re-integratievoorzieningen

Conform het al eerdergenoemde beeld, als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking, zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij ver onder het landelijk gemiddelde zitten.

Indicator

Termijn

Ouder-Amstel

NL

Bron

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 tot 64 jaar

2021

76

130

waarstaatje

gemeente.nl

Wet inburgering 2021

In de beleidsnota nieuwe wet inburgering 2020-2024 zijn onderstaande prestatie indicatoren vastgesteld:

Indicatoren

80% van alle inburgeringsplichtigen is binnen zes maanden na huisvesting in de gemeente Ouder-Amstel gestart met een integraal aanbod: het leren van de (vak)taal of het volgen van een opleiding gecombineerd met (betaald) werk.

Minimaal 70% van de inburgeringsplichtigen participeert ‘naar vermogen’, bij voorkeur via (betaald) werk, binnen 12 maanden instroom in de bijstand.

Gemiddeld minimaal een 7,0 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder vertegenwoordigers die samenwerken binnen de Sociale Alliantie Ouder-Amstel.

Gemiddeld minimaal een 7,0 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder inburgeringsplichtigen die deelnemen aan de nieuwe aanpak.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf