Indicatoren Leefomgeving

Verkeersongevallen - ziekenhuis opname

Circulair inkopen

In 2019 zijn twee van de drie relevante aanbestedingen circulair uitgevraagd. Op deze twee aanbestedingen is een 40% gescoord, wat zich vertaald in een zilveren score. In 2020 zijn drie van de vier relevante aanbestedingen circulair uitgevraagd. Op deze aanbestedingen is een 45% gescoord, dit is ook een zilveren score. In 2021 zijn er twee relevante aanbestedingen uitgevraagd. De score was echter 0%. Deze score zal per jaar verschillen, omdat ieder jaar verschillende productgroepen worden aanbesteed. Zo zijn in 2020 onder andere de nieuwe afvalbakken en de nieuwe vloer van het gemeentehuis circulair ingekocht, waardoor die score hoog is. Doelstelling is wel om deze score de komende jaren structureel hoog te houden, zeker bij repeterende inkooptrajecten.

Afvalhoeveelheden

In onderstaand figuur worden de afvalhoeveelheden van de gemeente Ouder-Amstel van het eerste kwartaal 2021 en 2022 per fractie met elkaar vergeleken. De resultaten zijn geëxtrapoleerd  om een beeld te geven van het resultaat op jaarbasis. Om dit op een juiste wijze te vergelijken met de landelijke VANG-doelstellingen zijn de verschillende afvalhoeveelheden vervolgens teruggerekend tot kilo’s per inwoner. Aangetekend moet worden dat in 2022 de stromen restafval en PMD bij elkaar ingezameld worden.

Gezondheid van het groen

Onderstaande score geeft een indicatie van de gezondheid van het groen weer. De data zegt iets over de hoeveelheid bladgroen binnen de gemeente. Hoe hoger de score hoe gezonder de vegetatie. De score range loopt van 0,200 tot 0,450 en het gemiddelde van alle geanalyseerd plaatsen is 0,299.

Ouderkerk

Duivendrecht

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf