Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

  • Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020

  • Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

Wetten

  • Wet op de Jeugdzorg

  • Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordeningen

  • Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

  • Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2020

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf