WOZ-bezwaren

Daar waar jaarlijks bijna 8.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

WOZ-bezwaren
Jaar

Bezwaren

Beroep
Aantal

Aantal

Gegrond
verklaard

Ongegrond
verklaard/
vernietigd

In behandeling

2017

182

36

95

51

-

2018

183

39

101

19

3

2019

211

58

122

7

1

2020

315

92

156

34

2

2021

367

95

197

54

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf