Wonen en Ruimte

In onze gemeente gaat aandacht uit naar de grote behoefte aan woonruimte voor alle doelgroepen, alsmede naar ruimtelijke kwaliteit. Onder dit thema vindt u de speerpunten en acties die er worden genomen zoals het stimuleren van langer zelfstandig thuiswonen en ruimtelijke ontwikkeling, zoals de implementatie van de Omgevingswet.

Portefeuillehouders

Wethouder B.M. de Reijke

  • Ruimtelijk beleid

  • Volkshuisvesting/Wonen

  • Bestemmingsplannen

  • Bouw- en woningtoezicht

  • Grondbeleid

  • Implementatie Omgevingswet

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf