Open einderegelingen Jeugdzorg

Jeugdzorg

Sinds de invoering van de Jeugdwet zien de gemeenten, ook Ouder-Amstel, zich geconfronteerd met financiële tekorten. Inmiddels is hier landelijk aandacht voor en is er onder meer een hervormingsagenda in voorbereiding. Deze agenda moet bijdragen aan het oplossen van de inhoudelijk en financiele knelpunten.

Omdat de jeugdzorg een zogeheten ’open einde’ regeling is kan de jeugdzorg te maken krijgen met onvoorspelbare factoren die de instroom beïnvloeden. Verhuizingen naar onze gemeente van jeugdigen met zorg is daar een voorbeeld van. Fluctuaties in de instroom hebben een financieel effect en kunnen leiden tot tekorten. Dit risico is structureel aanwezig.

Het risicobedrag is € 500.000 (klasse 3, 50% kans, structureel (€ 250.000)).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf