Wat mag het kosten?

Vastgoed

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

105

128

110

143

165

120

Baten

159

205

197

197

197

197

Saldo baten en lasten

55

77

88

55

32

77

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

55

77

88

55

32

77

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf