Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten
bedrag x € 1.000

Rekening
2020

Rekening
2021

Begroting
2022
na wijz.

Begroting
2023

Aanpassingen
tarief

01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

1.754

1.860

2.001

2.188

€ 10 + 5%

02. Rioolheffing

1.806

1.917

1.799

1.244

-€ 121 + 5%

03. Rechten begraafplaats

204

191

204

204

5,0%

04. Leges

298

255

1.175

1.147

3,3%

05. Omgevingsvergunningen

886

309

502

818

5,0%

06. Onroerende zaakbelastingen

5.189

5.342

5.944

7.029

12,75%

07. Roerende ruimtebelastingen

10

11

8

8

5,0%

08. Forensenbelasting

51

52

43

68

€ 38/76 + 5%

09. Toeristenbelasting

166

156

251

576

5,0%

10. Hondenbelasting

29

29

31

31

5,0%

11. Parkeerbelasting

549

345

874

920

5,0%

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf