Organisatie-ontwikkeling - Groei gemeente

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor de groei van de gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente in aantal inwoners zeer toeneemt, maar ook in (maatschappelijk) vastgoed zal de toename groot zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de inkomsten nemen toe: hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de uitgaven zullen toenemen, bijvoorbeeld doordat nieuwe openbare ruimte moet worden beheerd en onderhouden.

In 2022 is tot aanpassingen aan de organisatie besloten welke ook in 2023 en verder doorwerken. Deze zijn conform opgenomen in deze begroting. Extra inzet vanuit Duo+ zal op termnijn nodig zijn en wordt voor de zomer van 2023 in beeld gebracht. In de kadernota en/of begroting voor 2024 wordt, als de extra inzet niet opgelost kan worden door het stellen van prioriteiten, een voorstel opgenomen voor extra formatie voor Duo+.

De geraamde extra formatiekosten zijn structureel. Deze formatie zal uiteindelijk, nadat de groei fysiek gerealiseerd gaat worden, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van uiteindelijk circa 30.000 inwoners. De eerste berekeningen laten zien, dat voor het overige de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten. Voor het stichten van de benodigde onderwijsvoorzieningen wordt in 2023 een apart financieel plan gemaakt. Dit wordt meegenomen in de Kadernota en/of begroting 2024.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf