Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Programma Sociaal

Begroting

2023

2024

2025

2026

Lasten

16.483

17.037

16.078

16.142

Baten

3.548

3.501

3.501

3.501

Saldo baten en lasten

-12.935

-13.536

-12.577

-12.641

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

334

662

272

299

Saldo reserves

334

662

272

299

Saldo

-12.602

-12.874

-12.304

-12.342

Programma Ruimte

Begroting

2023

2024

2025

2026

Lasten

11.043

11.662

11.795

12.810

Baten

6.603

8.798

8.087

7.963

Saldo baten en lasten

-4.440

-2.864

-3.708

-4.847

Toevoegingen aan reserves

877

877

877

877

Onttrekkingen aan reserves

862

735

1.289

1.452

Saldo reserves

-15

-141

412

575

Saldo

-4.455

-3.005

-3.295

-4.271

Programma Gebiedsontwikkeling

Begroting

2023

2024

2025

2026

Lasten

3.487

2.914

2.901

2.703

Baten

3.240

2.583

2.833

2.512

Saldo baten en lasten

-247

-331

-68

-191

Toevoegingen aan reserves

119

150

387

286

Onttrekkingen aan reserves

149

170

183

198

Saldo reserves

29

20

-204

-88

Saldo

-218

-311

-272

-279

Programma Bedrijfsvoering

Begroting

2023

2024

2025

2026

Lasten

11.215

11.563

10.863

11.438

Baten

28.488

29.250

29.581

29.040

Saldo baten en lasten

17.273

17.687

18.719

17.602

Toevoegingen aan reserves

210

210

210

210

Onttrekkingen aan reserves

331

589

88

242

Saldo reserves

121

379

-122

32

Saldo

17.393

18.065

18.596

17.634

Programma totaal

Begroting

2023

2024

2025

2026

Lasten

42.228

43.177

41.637

43.093

Baten

41.879

44.132

44.003

43.016

Saldo baten en lasten

-350

955

2.366

-77

Toevoegingen aan reserves

1.206

1.236

1.474

1.372

Onttrekkingen aan reserves

1.675

2.156

1.832

2.192

Saldo reserves

469

919

358

819

Saldo

119

1.874

2.724

742

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf