Gemeenschappelijke regeling AM Match

Gemeenschappelijke regeling AM Match

Vestigingsplaats:

Hoofddorp

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder J.J. De Maa

Deelnemers:

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.

Relatie met het programma:

Sociaal

Ontwikkelingen 2023:

AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML.

Doelgroep 70% verdiencapaciteit

In 2022 bedragen de kosten voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep € 2.935.000. Hiervoor gaat AM match 148 kandidaten uit deze doelgroep gericht trainen om hen voor te bereiden en te motiveren voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 80 nieuw beschut plekken gerealiseerd en worden 300 personen met een participatiewetuitkering met loonwaarde onder 70% Wml begeleid middels jobcoaching.

Wet sociale werkvoorziening

Het begrote resultaat komt in de primaire begroting 2022 uit op een bedrag van € 55.000 negatief.

Begrotingsverwachting 2023

In dit jaar wordt voor een klein positief exploitatieresultaat verwacht.

Meerjarenperspectief

Vanaf 2023 en verder wordt een positief exploitatieresultaat verwacht.

Risico's:

De gevolgen van de coronacrisis zijn niet meegenomen in de bovenstaande cijfers. De gevolgen op lange termijn zijn nog niet bekend. Wel is dit een risicofactor. Door de crisis kan het lastiger zijn om mensen naar werk te plaatsen, waardoor bijvoorbeeld de inkomsten uit detachering kunnen teruglopen.

De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen etc.). De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen naast het omzetverlies ook een financieel risico.

Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

328

2.554

1.894

-60

2022

Begroting 2022

325

2.621

1.928

-55

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf