Gemeenschappelijke regeling Amstelland Groengebied

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Groengebied

Vestigingsplaats:

Amstelveen

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Bestuurlijke vertegenwoordiging: Joyce Langeacker / Barbara de Reijke

Deelnemers:

Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Relatie met het programma:

Ruimte

Ontwikkelingen 2022:

Groengebied Amstelland zorgt met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor:

  • Meer bodiversiteit;

  • Betere spreiding recreanten en een

  • Breder recreatief aanbod.

Deze doelen worden opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument en het bijbehoren Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2023 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering.

Risico's:

De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn:

  • Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening;

  • Het niet doorgaan van grootschalige evenementen;

  • Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen.

De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.

Groengebied Amstelland

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

88

2.268

2.327

427

2022

Begroting 2022

84

1.841

1.671

330

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf