Algemeen maatschappelijke voorzieningen

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteund, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie-activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

Portefeuillehouder

Wethouder J. de Maa

  • Welzijnswerk

  • Vrijwilligersbeleid (exclusief Sport)

  • Seniorenbeleid

  • Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf