Wat mag het kosten?

Onvoorzien

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

-

25

25

25

25

25

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-

-25

-25

-25

-25

-25

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-

-25

-25

-25

-25

-25

Toelichting Financieel overzicht

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is structureel opgenomen voor € 25.000.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf