Risico ruimtelijke projecten

Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere inbreidingslocaties, ten laste van het resultaat van de gemeente komen. Kleinere projecten met hoge mate van onzekerheid worden ten laste van het resultaat gebracht binnen de begroting. De eventuele dekking die nog kan volgen uit deze projecten heeft weer een positief effect op het resultaat van dat jaar. Daar mag zonder anterieur contract echter niet vooruitlopend al rekening mee worden gehouden in de begroting. Om het risico op het resultaat in te perken wordt sinds 2021 sneller aangestuurd op contractuele afspraken over kostendekking door intentie en anterieure overeenkomsten. Er is echter nog sprake van doorloop van projecten waar dit niet alsnog geregeld kan worden of waar dit gesprek nog loopt.

Het risicobedrag dat niet gedekt wordt door toekomstige overeenkomsten is € 350.000.

Het risicobedrag is € 350.000, klasse 3, kans 50%, incidenteel, derhalve € 175.000.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf