Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Behoud vastgoed voorzieningen

Doelstellingen

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Acties:

  • Opstellen routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Waarborgen dienstverlening vastgoedportefeuille

Acties:

  • Er wordt een installatieverantwoordelijke aangesteld om te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende elektrische installaties.

  • Er wordt een beleidsmedewerker/projectleider gebouwenbeheer aangesteld.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf