Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart.

In 2019 is een coproductieproces met inwoners gestart wat in juni 2021 heeft geleid tot een Schetsontwerp. Het Schetsontwerp is vastgesteld als basis voor de uitwerking in volgende fases. De raad heeft budget beschikbaar gesteld om de eerste fase van het Centrumplan te gaan uitwerken. De eerste fase was het maken van een Voorlopig Ontwerp voor de Kerkstraat/'t Kampje/ Korendragerstraat en het graskeienveld op basis van het vastgestelde Schetsontwerp.

Het Voorlopig Ontwerp is op 17 februari vastgesteld als basis voor uitwerking in volgende fases. De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor realisatie van het Centrumplan en opdracht gegeven om het Voorlopig Ontwerp uit te werken tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022 aan de raad voorgelegd.

Momenteel wordt gewerkt aan een collegevoorstel met betrekking tot de voortgang van het Centrumplan. Het in februari door de raad beschikbare investeringskrediet ad € 2.085.000 voor 2023 resulteert in jaarlijkse kapitaallasten ad € 69.500. Het college heeft bij de voorbehandeling van de begroting 2023 besloten dat de kapitaallasten verlaagd moeten worden met 50%. Dit betekent een verlaging van het investeringskrediet naar € 1.042.500 wat resulteert in een jaarlijkse last ad € 34.750 aan kapitaallasten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf