Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022

 • Jaarplan Openbare orde en Veiligheid Gemeente Ouder-Amstel 2022

 • Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026

 • De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijkend uit de Regionale Veiligheidsrapportages.

Plan aanpak ondermijning gemeente Ouder-Amstel

 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015

 • Programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

 • Crisisplan 2021-2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

 • Regionaal dekkingsplan brandweer Amsterdam-Amstelland 2022-2025

 • Regionaal risicoprofiel 2021-2024

Wetten

 • De Politiewet

 • Wet op de Veiligheidsregio’s

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf