Programma 2023

In 2021 heeft de NEN 2767-2 gebouwinspectie voor de gehele vastgoedportefeuille die Duo+ in beheer heeft plaatsgevonden. Deze wordt elke vier jaar uitgevoerd.

Naast het feit dat van de desbetreffende gebouwen de technische staat geactualiseerd en inzichtelijk gemaakt is, wordt de meerjarenbegroting inhoudelijk en financieel hierop in 2023 bijgesteld.

Na 2024 zal er een tekort in de reserve ontstaan. Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt door het object Bindelwijk. Er is aangegeven dat het object Bindelwijk de komende jaren meegenomen blijft worden in de MJOP en het onderhoud conform de MJOP wordt uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd dat het gebouw in 2024 om groot planmatig onderhoud vraagt.

Voor 2024 is een investeringsbudget opgenomen voor de nieuwbouw van een basisschool in Ouderkerk aan de Amstel op locatie Bindelwijk. Voor 2026 is een investeringsbudget opgenomen voor nieuwbouw van een basisschool in De Nieuwe Kern.

d' Oude School

De verkoop van d' Oude School heeft in 2022 plaatsgevonden en maakt daardoor geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke gebouwen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf