Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Beleids- en activiteitenplan Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport 2017-2024

 • Notitie Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen 2011

 • Jeugdbeleidsplan 2016

 • Cultuurnota Ouder-Amstel 'Kunst en cultuur maken we samen' 2019-2024

 • Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten

 • Subsidieregeling Compensatie leges en kosten gemeentelijke dienstverlening

 • Buitenspelen in Ouder-Amstel, natuurlijk! Speelnota plus uitvoeringsprogramma Ouder-Amstel 2019-2026

Wetten

 • Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)

 • Rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur

 • Wet Markt & Overheid

Verordeningen

 • Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel

 • Verordening Percentageregeling Kunst en Cultuur 2010

Kaderstellende documenten

 • Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

 • Gezondheidsnota Ouder-Amstel; Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022

 • Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017

Wetten

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning

 • Wet Publieke gezondheid

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf