Doelstelling

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico’s aan te gaan. Het is wel noodzakelijk om bewust en verantwoord met de aanwezige risico’s om te gaan. Een voldoende groot weerstandsvermogen is van belang om de uitvoering van het vastgestelde beleid te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat door tegenvallers de uitvoering van vastgestelde taken niet meer mogelijk is.

De incidentele en de structurele weerstandscapaciteit kunnen als volgt worden berekend:

Weerstandscapaciteit

Incidenteel

Structureel

Algemene reserve

2.000

-

Onbenutte belastingcapaciteit

-

3.485

Begrotingsruimte

54

-

Onvoorzien

-

25

Totaal

2.054

3.510

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf