Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen

De hulpvraag in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen opvangen én zorgen dat deze laagdrempelig toegankelijk is

  • Ook voor 2023 is het belangrijk om te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag.

  • Aan de hand van de evaluatie in 2022 wordt gekeken of het spreekuur huiselijk geweld voldoet aan de behoefte.

  • De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt voortgezet.

Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)

  • Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10% in 2023.

  • Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 2020-2024. De focus van Ouder-Amstel ligt bij preventie.

Speerpunt: Enthousiasmeren meer vrijwilligers

Doelstellingen

Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen

  • De vacaturebank actief promoten.

  • Faciliteren bij het in stand houden van vrijwilligerswerk.

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstellingen

Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele)voorkeur

  • Diverse organisaties voeren het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, welzijn, sport en cultuur dat gericht is op het deelnemen van onze inwoners aan de samenleving. De gemeente stimuleert dit beleid door middel van subsidies. In het kader van de versobering op het subsidiebeleid vindt een herijking plaats die ook op dit terrein een impact kan hebben. Dit moet nog worden uitgewerkt en geldt dus niet voor 2023.

Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname

  • Lokale campagne tegen eenzaamheid uitvoeren.

In Ouder-Amstel wordt respectvol met verschillen omgegaan

  • In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf