Wat mag het kosten?

Vennootschapsbelasting

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

-0

-

-

-

-

-

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-

-

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-

-

-

-

-

-

Toelichting Financieel overzicht

Er is binnen de begroting geen sprake van uitgaven/inkomsten vennootschapsbelasting.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf