Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Nota Grondbeleid 2010

 • Grondprijsbeleid 2021

Wetten

 • Wet Ruimtelijke ordening

 • Besluit Ruimtelijke ordening

 • Wet Voorkeursrecht gemeenten

 • vanaf naar verwachting 1 januari 2023: Omgevingswet

Verordeningen

 • Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel

 • Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-2014)

 • Huisvestingsverordening

 • Doelgroepenverordening

 • Verleggingsregeling Kabels en leidingen

 • Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003

 • Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf