Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

De VIC is opgenomen in de formatie van Duo+. Bij de jaarstukken 2021 is wederom gebleken dat hiermee de taakvervulling van de VIC naar wens uitgevoerd wordt. De voorbereidingen voor het "In Control Statement 2023" worden in 2022 doorontwikkeld en lopen door in 2023. Inmiddels is in wetgeving vastgelegd dat vanaf het boekjaar 2023 elke gemeentebestuur zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening. Er moet nog onderliggende regelgeving bekend worden gemaakt hierover. Het werk voor de rachtmatigheidsverantwoording houdt vooral in dat interne controles in de processen van Ouder-Amstel opgenomen gaan worden. De VIC krijgt dan meer de rol om te toetsen of de uitgevoerde interne controles binnen het proces zelf zichtbaar zijn toegepast.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf