Algemeen

In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Voor het hebben van een financieel belang is het niet perse nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Relaties met derden, waarbij de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen gerekend.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf