Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Berekening kostendekkendheid rioolheffing begroting

Lasten taakvelden

904

Baten taakvelden

-

Netto lasten taakvelden

903

BTW

158

Overhead

140

Totale lasten

1.201

Opbrengsten heffingen

1.004

Onttrekking aan de voorziening vervanging riolering

-198

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf