Stand van zaken

Groen is een onderscheidende kwaliteit binnen Ouder-Amstel. Het huidige beheerplan groen wordt omgevormd tot een Effect gestuurd Beheerplan Groen. Hierbij worden ook de budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud geactualiseerd. Dit betekent naar verwachting een structurele verhoging van het benodigde budget om te kunnen voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau A (goed) voor de centra en B (voldoende) voor de overige gebieden.

Bij grootschalige projecten, waar veel bomen gekapt worden, is soms geen ruimte om binnen de gemeente de bomen te compenseren. Volgens de Bomenverordening kan er dan voor gekozen worden om de boomwaarde te storten in het bomencompensatiefonds. Voor die gelden worden nieuwe toekomstige plantlocaties of alternatieve groenprojecten binnen de gemeente gezocht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf