Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Vestigingsplaats:

Hoofddorp

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Bestuurlijke vertegenwoordiging:

Burgemeester J. Langenacker

Deelnemers:

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Het Amstelland- en Meerlanden overleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.

Relatie met het programma:

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Ontwikkelingen 2023:

Eind 2021 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken voor de MRA vastgesteld. Via de AM zal een deel van de ter beschikking te stellen capaciteit worden geleverd. Dit heeft tot gevolg dat de begroting van de AM regio voor 2023 zal dienen te worden opgehoogd met een bedrag voor Ouder-Amstel van ca. € 9.000.

Risico's:

Zeer gering

Amstelland-Meerlanden overleg

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Concept Begroting 2023

10

41

-

-5

2022

Begroting 2022

10

46

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf