Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt betaald als men meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar heeft voor zichzelf of het gezin, terwijl het hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd. Met deze belasting betalen deze (tijdelijke) bewoners mee aan de voorzeiningen die de gemeente verzorgt voor haar inwoners.

We constateren dat het tarief voor forensenbelasting lager ligt dan omliggende gemeenten. We wensen het tarief bij te stellen en in lijn te brengen. Dit doen we stapsgewijs in vier jaar. Voor 2023 houdt dit een extra verhoging van het tarief in van € 76 per woning geschikt voor permanente bewoning en van € 38 per woning, niet geschikt voor permanente bewoning.

Op deze wijze groeien we in vier jaar naar de tarieven van omliggende gemeenten en houden we de tariefsverhouding tussen woningen geschikt voor permanente bewoning versus het tarief voor een woning niet geschikt voor permanente bewoning, in tact. Het tarief voor een woning niet geschikt voor permanente bewoning bedraagt 50% van het tarief voor woningen geschikt voor permanente bewoning.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf