Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting

Lasten taakvelden

1.635

Baten taakvelden

182

Netto lasten taakvelden

1.453

BTW

297

Overhead

233

Totale lasten

1.983

Opbrengsten heffingen

2.006

Effect product afval

23

Dotatie aan de egalisatievoorziening

23

Effect begrotingsresultaat

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf