Berekening kostendekkendheid leges (incl. bouwleges)

De kostendekkendheid van leges is gemaximeerd op 100% kostendekkendheid.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf