Programma 2023

In 2022 is het gehele areaal opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd conform de NEN 2767-4. De nieuw opgestelde MJOP zal financieel in de begroting 2024 worden vertaald. Dit jaar zal het correctief- en planmatig onderhoud vanuit de nu geldende MJOP worden uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden vinden plaats aan de brug bij de Slinger (BR-00-067), deze wordt in zijn geheel vervangen en wordt er gestart met de 3e fase van het herstellen van de beschoeiing en de verbindingsbruggen op het terrein van ATV Natuurgenot.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf