Indicatoren De Nieuwe Kern

Vaststellen stedenbouwkundig raamwerk en uitvoeringstrategie 2023. Indicatoren voor latere jaren hangen af van de keuzes op diverse vlakken in deze uitvoeringsstrategie.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf